RESPONSABLE

 1. Identitat

Empresa: COMA ARQUITECTURA SLP

CIF: B66578386

Dir. Postal: Carrer Salvador Espriu n.81 1è 1a, 08005 Barcelona

Telèfon:  +34.678.972.224  mail: coma@comarquiectura.com

Dades de contacte del delegat en protecció de dades:

No es disposa de Delegat.

 

FINALITATS

 1. Descripció ampliada de la finalitat/és del tractament:

Tractarem les seves dades (per exemple: per a la Gestió administrativa, comptable i fiscal, però vostè haurà de posar la finalitat del seu tractament)

 

CONSERVACIÓ

 1. Terminis o criteris de conservació de les dades:

Les dades personals proporcionades es conserven mentre es mantingui la relació amb l’entitat i no es sol·liciti la seva suspensió per l’interessat, seran conservades conforme els terminis legals establerts en matèria fiscal i comptable, tenint com a referència l’última comunicació.

 

DECISIONS

 1. Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:

L’empresa NO prendrà decisions automatitzades, perfils o lògica aplicada a les seves dades.

 

LEGITIMACIÓ

 1. Legitimació per execució d’un contracte:

Degut a que el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte mercantil, en el qual vostè n’es part , es fa constar que el tipus de contracte que es tracta, és l’anomenat contracte mercantil o la relació precontractual.

Com la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual i un requisit necessari per  subscriure el citat contracte, s’informa a l’interessat que està obligat a facilitar les dades personals, i tanmateix que  les conseqüències de no fer-ho poden suposar la no prestació del servei sol·licitat.

 

DESTINATARIS

 1. Durant el període de duració del tractament, COMA ARQUITECTURA SLP no realitzarà cap cessió, llevat la obligació legal (ni tampoc transferència alguna).

 

DRETS

 1. L’interessat pot exercir els següents drets:
 • Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
 • Dret a sol·licitar la rectificació o supressió.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Dret a oposar-se al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades.
 • Dret a retirar el consentiment donat..

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en l’Entitat està tractant dades personals que els interessi o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan entre d’altres motius les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, l’entitat,  deixarà de tractar les dades, exepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti a la sol.licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per això podrà utilitzar els formularis habilitats per l’empresa, o bé dirigir un escrit a COMA ARQUITECTURA SLP – Carrer Salvador Espriu n.81 1è 1a, 08005 Barcelona. També pot enviar un mail a: coma@comarquiectura.com

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hi hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web:  www.agpd.es

En compliment del previst en l’article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa en la següent adreça de correu electrònic de l’entitat, indicant en l’assumpte “No enviar correus”.

 

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

Les dades personals que tractem en COMA ARQUITECTURA SLP procedeixen directament de vostè:

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades d’identificació
 • Codis o claus d’identificació
 • Adreces postals o electròniques
 • Informació comercial
 • Dades econòmiques

La categoria de les dades que es tracten son: ( Es tracten dades especialment protegides son:(No es tracten dades especialment protegides).

 • L’orígen ètnic o racial
 • Les opinions polítiques
 • Les conviccions religioses o filosòfiques
 • La afiliació sindical
 • Dades genèriques
 • Dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física.